หน้าหลัก > บทความ > ประกันการเดินทางใครว่าไม่จำเป็น 5 สิ่งที่สายเที่ยวควรรู้
12
ธ.ค.
2562
ประกันการเดินทางใครว่าไม่จำเป็น 5 สิ่งที่สายเที่ยวควรรู้
ประกันการเดินทางใครว่าไม่จำเป็น 5 สิ่งที่สายเที่ยวควรรู้

                     สิ้นปีแบบนี้หลายๆ คนคงกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับวันหยุดยาว ไม่ว่าจะเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ ก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือ
เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ อย่างเช่น เที่ยวบินล่าช้า พาสปอร์ตสูญหาย หรืออาจโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไร
หากพูดถึงประกันการเดินทางแล้ว ทั้งประกันเดินทางในประเทศและประกันเดินทางต่างประเทศ บางคนอาจจะไม่ทราบว่าประกันเดินทางเหล่านี้คืออะไร ช่วยคุ้มครองอะไรบ้าง
และจำเป็นต้องมีหรือไม่ พบกับ 5 สิ่งที่สายเที่ยวควรรู้ ประกันเดินทางสำคัญแค่ไหนมาดูกัน


1. ประกันเดินทางคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

 

                     "ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง" (Travel Accident Insurance) หรือที่เรียกว่าประกันอุบัติเหตุTA   มีลักษณะการคุ้มครองคล้ายกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้เอาประกันบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือถึงขั้นเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น อย่างเช่น ผู้เอาประกันมีแผนท่องเที่ยว กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - วันที่ 3 มกราคม 2562 ประกันจะให้ความคุ้มครองทั้ง 7 วัน ตั้งแต่วันเดินทางไปจนถึงวันเดินทางกลับ เป็นต้น โดยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง มีทั้งประกันเดินทางในประเทศและประกันเดินทางต่างประเทศ
 

2. ประกันการเดินทางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 

                     1) ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองคล้ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
                     
โดยให้ความคุ้มครองแบบ อบ.1 – คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวร การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน อีกทั้งยังรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีต้องเข้ารักษาตัว จากการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น นอกจากนั้นประกันเดินทางยังคุ้มครองครอบคลุมไปถึงกรณีผู้เอาประกันถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกฆาตกรรมด้วย คุ้มครองทั้งการเดินทางในและนอกประเทศ แต่ต้องเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเดินทางเท่านั้น (สามารถให้คุ้มครองทั้งรายคนและรายกลุ่ม)
 

                     2) ประกันอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

ธุรกิจการนำเที่ยวหรืออาชีพมัคคุเทศก์จำเป็นต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2556 โดยมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวรวมถึงนักท่องเที่ยวเองต้องทำประกันอุบัติเหตุ หรือประกันท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง

ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องมีอายุกรรมธรรม์ประกันภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
 

4.jpg
 

3. การคุ้มครองความเสียหายอื่นๆ เฉพาะการเดินทางนอกประเทศ

 

                     ขยายการคุ้มครองความเสียหายเพิ่มเติม ดังนี้

 1. กระเป๋าเดินทางสูญหาย ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 2. เที่ยวบินล่าช้า ถูกยกเลิกเที่ยวบิน การเดินทางหยุดชะงัก

 3. สูญเสียเงินส่วนตัว สูญเสียเอกสารเดินทาง

 4. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีได้รับบาดเจ็บแล้วต้องเคลื่อนย้ายส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล

 5. การส่งศพหรือกระดูกในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต

 6. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น
 

4. ข้อยกเว้นในการคุ้มครอง

 

                     ประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นในการคุ้มครอง ดังนี้

 1. การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่า ทำร้ายร่างกายตนเอง

 2. อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด

 3. การแข่งขันหรือเล่นกีฬาอันตราย เช่น การแข่งรถ เล่นสกี ต่างๆ

 4. อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 5. อุบัติเหตุขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

 6. การแท้งลูก

 7. การเกิดปฏิวัติ สงคราม กบฏต่างๆ

 8. การจลาจล หยุดงานประท้วง หรือการก่อความวุ่นวายของประชาชนเพื่อต่อต้านรัฐบาล

 9. การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิง อาวุธนิวเคลียร์
 

5. เบี้ยประกันและค่าสินไหมทดแทน

 

                     ปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ยประกัน
 

 • จำนวนเงินความคุ้มครอง

 • อายุผู้เอาประกัน

 • จำนวนวัน ระยะเวลาในการเดินทาง

3.jpg

 

​ค่าสินไหมทดแทน แบ่งออกเป็น 2 กรณี

 

1. กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า หรือสายตา บริษัทประกันจะชดเชยค่าทดแทนแก่ทายาทหรือผู้เอาประกัน มีดังต่อไปนี้

 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า หรือ สายตา 2 ข้าง จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า หรือ สายตา 1 ข้าง จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 50% ของจำนวนเงินเอาประกัน

2. กรณีผู้เอาประกันบาดเจ็บ บริษัทประกันจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน​


“ประกันภัยเดินทางนั้นถือเป็นแบบประกันภัยตามกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนึกงาน คปภ. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัทประกันภัย
 

                     และนี่คือ 5 สิ่งที่สายเที่ยวควรรู้เกี่ยวกับประกันการเดินทาง หากถามว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่? ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในสถานที่ท่องเที่ยวหรือรูปแบบการท่องเที่ยวของแต่ละคน

สำหรับผู้ที่ไปประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป แน่นอนว่าจำเป็นต้องทำประกันเดินทาง เนื่องจากต้องใช้เป็นเอกสารยื่นทำวีซ่าเชงเก้น(Schengen Visa) นั่นเอง สำหรับประเทศอื่นๆ จะมีหรือไม่มีนั้นก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของนักท่องเที่ยวเอง แต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากมีไว้ก็จะช่วยให้คุณอุ่นใจพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ และใช้วันหยุดพักผ่อนของคุณได้อย่างราบรื่น

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าจะทำประกันการเดินทางที่ไหนดี หรือสนใจประกันอุบัติเหตุการเดินทางสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaipat.co.th/Products/Personal-Accident.aspx แผนประกันอุบัติเหตุที่คุณวางใจ คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณท่องเที่ยวอย่างไร้กังวล


ที่มา : http://www.oic.or.th/th/education/insurance/accident/travel
 

 
 
Share to Twitter