หน้าหลัก > บทความ > ทำความรู้จักกับ ประกันภัยรถยนต์ ชั้นต่างๆ
29
มิ.ย.
2561
ทำความรู้จักกับ ประกันภัยรถยนต์ ชั้นต่างๆ
ทำความรู้จักกับ ประกันภัยรถยนต์ ชั้นต่างๆ

                    "ปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนใช้รถใช้ถนนในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในเอเชีย  มาทำความรู้จักกับ ประกันภัยรถยนต์ ชั้นต่างๆ ที่จะคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนในทรัพย์สินและร่างกายของคุณ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ประเภทประกันรถยนต์ ที่คุณเลือกใช้ว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง"


ประเภทประกันรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้นต่างๆ
 

 

 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า “พ.ร.บ.” พ.ร.บ.ประกันภัย รถยนต์ 
  คือ การทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชน โดยให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต

ที่เรียกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เนื่องจาก บังคับ ให้ผู้ขับขี่ทุกประเภททำประกันภัย พ.ร.บ. หากฝ่าฝืนกฎหมายกำหนดโทษปรับไม่เกิน10,000บาท
โดยมีการคุ้มครองดังนี้
 • กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80,000บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ค่ารักษารายวัน (ผู้ป่วยใน) 200 บาทต่อวัน (สูงสุด20วัน) ไม่เกิน 4,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท / สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000บาท / สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
 
ประกันภัยรถยนต์ ชั้นต่างๆ


อีกประเภทคือ 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือประกันรถยนต์ชั้นต่างๆ ตั้งแต่ 1,2+,3+, 2และ3
เชื่อว่าผู้ขับขี่หลายคนยังไม่ทราบว่าควรทำ ประกันรถยนต์ชั้นไหนดี ก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับประกันรถยนต์ชั้นต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีดังนี้

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

 • ความคุ้มครองที่ครบถ้วน โดยคุ้มครองตัวรถคันที่เอาประกันและรถของคู่กรณี นอกจากนั้นยังคุ้มครองในกรณีรถถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือ น้ำท่วม อีกด้วย (โดยไม่ต้องระบุคู่กรณีได้)

 • ความคุ้มครองภัยพิเศษ อย่าง ภัยก่อการร้าย ค่าชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับและผู้โดยสาร อีกทั้งประกันตัวในกรณีที่เกิดคดีอาญาและต้องส่งฟ้องศาล

 • อีกทั้งการรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก โดยคุ้มครองทรัพย์สินและร่างกายของคู่กรณี

 • สามารถปรับทุนประกันได้ตามความต้องการ

   

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

 • ไม่คุ้มครองตัวรถยนต์ที่เอาประกัน แต่คุ้มครองรถยนต์ของคู่กรณีและคุ้มครองในกรณีรถถูกโจรกรรม หรือ ไฟไหม้ และเพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วมได้

 • พูดง่ายๆ ว่า หากเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วเราเป็นฝ่ายผิด ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองซ่อมรถคู่กรณีเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น1 ที่คุ้มครองทั้งสองฝ่าย

 • สามารถปรับทุนประกันได้ตามความต้องการ

   

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

 • คุ้มครองเมื่อเกิดการชนระหว่างรถยนต์ด้วยกันเท่านั้น โดยต้องเป็นรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนและสามารถระบุคู่กรณีได้

 • มีการคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทุกประการ ทั้งการถูกโจรกรรม หรือ ไฟไหม้ การคุ้มครองภัยพิเศษและการรับผิดต่อบุคคลภายนอก และเพิ่มความคุ้มครองน้ำท่วมได้

   

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

 • คุ้มครองเมื่อเกิดการชนระหว่างรถยนต์ด้วยกันเท่านั้น โดยต้องเป็นรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนและสามารถระบุคู่กรณีได้

 • คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน และรถยนต์ของคู่กรณี

 • มีการคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลเมื่อเกิดการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ โดยดูแลค่ารักษาพยาบาลและการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อต้องส่งฟ้องศาลคดีอาญา

 • คุ้มครองทรัพย์สินและร่างกายของคู่กรณี เมื่อสูญเสียชีวิต อวัยวะต่างๆ

   

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

 • คุ้มครองรถยนต์จากอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์ด้วนกันเท่านั้น (โดยต้องสามารถระบุคู่กรณีได้) เช่นเดียวกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ แต่ไม่คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน คุ้มครองแต่รถยนต์ของคู่กรณี

 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลเมื่อเกิดการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ และการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อต้องส่งฟ้องศาลคดีอาญาเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

   

และนี่คือประเภทประกันรถยนต์ ที่ประกอบด้วย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ หรือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ สิ่งจำเป็นที่ผู้ขับขี่บนท้องถนนควรรู้ ไม่ว่าคุณจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ประเภทใดก็ตาม ควรเลือกให้สอดคล้องกับการใช้รถของคุณ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทนั่นเอง
 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้นต่างๆ


          สำหรับผู้ที่สนใจซื้อ ประกันรถยนต์ หรือยังไม่ทราบว่าจะซื้อ ประกันรถยนต์ชั้นไหนดี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaipat.co.th/Products/Car.aspx ประกันภัยรถยนต์ที่ครบวงจร และยังให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.

 

Share to Twitter