Home > News / Activities > ไทยพัฒนาประกันภัย ร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 สุพรรณบุรี
23
Jul
2019
ไทยพัฒนาประกันภัย ร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 สุพรรณบุรี
ไทยพัฒนาประกันภัย ร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 สุพรรณบุรี
คุณธิติพันธ์ พันธโรทัยรุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคุณณัฐพงศ์ ทองมา ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 พร้อมสนับสนุนของที่ระลึกและน้ำดื่ม ณ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุพรรณบุรี
Share to Twitter