Home > Products > Fire Insurance

ประกันอัคคีภัย

แน่นอนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งหลายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ กับที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของครอบครัวที่คุณรักและห่วงแหน ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ น้ำท่วม หรือถูกโจรกรรม และเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านของคุณ การประกันอัคคีภัยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดความความเสี่ยงนี้ได้ เพราะเราคุ้มครองทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในบ้าน แผนประกันอัคคีภัยของเรามีอยู่สองแบบ แบบแรกคือที่พักอาศัย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันได้หลายระดับตามความต้องการ เริ่มตั้งแต่ทุนประกันที่ 500,000 บาท ขึ้นไป ส่วนแผนแบบที่สองคือ Micro ซึ่งจะเป็นแผนแบบทุนต่ำๆ ในราคาเบาๆ เรายินดีให้คำปรึกษาความคุ้มครองบ้านและอาคารของท่าน หรือเพิ่มภัยพิเศษให้เหมาะสม

Tabs

BASIC HOUSE

Coverage Limit ฿500,000
 • 6 Main disasters
 • Building ฿400,000 (max.)
 • Furniture ฿100,000 (max.)
 • 4 Natural disasters ฿20,000 (max.)

price645Bath

PLUS HOUSE

Coverage Limit ฿1,000,000
 • 6 Main disasters
 • Building ฿800,000 (max.)
 • Furniture ฿200,000 (max.)
 • 4 Natural disasters ฿20,000 (max.)

price850Bath

ULTIMATE HOUSE

Coverage Limit ฿2,000,000
 • 6 Main disasters
 • Building ฿1,600,000 (max.)
 • Furniture ฿400,000 (max.)
 • 4 Natural disasters ฿20,000 (max.)

price1,590Bath

MICRO 1

Fully Concrete House
 • Coverage limit ฿300,000
 • 4 Natural disasters ฿10,000 (max.)

price400Bath

MICRO 2

Half-Timbered House
 • Coverage limit ฿150,000
 • 4 Natural disasters ฿10,000 (max.)

price400Bath