Home > Products > Marine Cargo Insurance

ประกันภัยทางทะเลเเละขนส่ง

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า ธุรกิจประเภทนี้จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่รับ หรือส่งสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าอยู่ในความดูแลตลอดเส้นทางของการขนส่ง และถึงท่าเรือของลูกค้าอย่างปลอดภัย เราให้ความคุ้มครองต่อสินค้าที่นำเข้า และส่งออกระหว่างประเทศและในประเทศ ไม่ว่าจะโดยทางเรือ รถบรรทุก หรือเครื่องบิน เราได้จัดให้มีตัวแทนในการสำรวจความเสียหายอยู่ ณ เมือง หรือท่าเรือปลายทางทุกแห่งทั่วโลก การบริการของเราเป็นที่ยอมรับจากผู้นำเข้าและส่งออกรวมทั้งบริษัทจัดส่งสินค้า (ชิปปิ้ง) ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยทั่วไป