หน้าหลัก > พนักงาน > ประกาศ เรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงซอฟแวร์การใช้งานอีเมล์
04
ธ.ค.
2560
ประกาศ เรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงซอฟแวร์การใช้งานอีเมล์
ประกาศ เรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงซอฟแวร์การใช้งานอีเมล์

​เรียน ผู้จัดการสาขาต่างจังหวัดและพนักงานทุกท่าน

 

เนื่องด้วยปัจจุบันซอฟแวร์ โปรแกรมอีเมลล์ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบัน ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทั่วๆไปอยู่บางครั้ง ทางผู้บริหารจึงมีนโยบายเปลี่ยน

แปลงโปรแกรมการใช้งานอีเมลล์ใหม่ ซึ่งระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงในคืนที่ 4 / 12 / 60  เวลา 24.00น. ทางแผนกคอมพิวเตอร์จึงขอแจ้งว่า การใช้งาน

ยังใช้ Username และ Password เหมือนเดิม เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงหน้าการใช้งานใหม่ อีกทั้งยังสามารถเปิดจากโปรแกรม chrome และซอฟแวร์เปิดเว็บ

ได้ทุกโปรแกรม จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศน์

เอกสารเพิ่มเติม