หน้าหลัก > พนักงาน > ประกาศ เรื่องการใช้งานซอฟแวร์เปิด E-mail
07
ธ.ค.
2560
ประกาศ เรื่องการใช้งานซอฟแวร์เปิด E-mail
ประกาศ เรื่องการใช้งานซอฟแวร์เปิด E-mail
ประกาศ เรื่องการใช้งานซอฟแวร์เปิด E-mail

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงซอฟแวร์การเปิด E-mail แล้วเริ่มการใช้งานวันนี้เป็นวันแรก ขอให้พนักงานที่มี E-mail หรือมีหน้าที่เปิดเช็ค E-mail

ทำการ Login เข้าระบบและรอให้ระบบดึงข้อมูล จากระบบ E-mail เก่า ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นใช้งานได้ปกติ


ท่านสามารถ Download http://www.thaipat.co.th/getattachment/113172ad-21c7-4ca6-a521-87fc9f687649/debut-user-s-guide.aspx

เอกสารเพิ่มเติม