หน้าหลัก > พนักงาน > ประกาศเรื่อง สัมมนาประจำปี ต้อนรับนโยบายปี 2563 ณ เบลมอนท์ วิลเลจเขาใหญ่
31
พ.ค.
2562
ประกาศเรื่อง สัมมนาประจำปี ต้อนรับนโยบายปี 2563 ณ เบลมอนท์ วิลเลจเขาใหญ่
ประกาศเรื่อง สัมมนาประจำปี ต้อนรับนโยบายปี 2563 ณ เบลมอนท์ วิลเลจเขาใหญ่
บริษัทฯ จะจัดประชุมสัมมนาประจำปี ต้อนรับนโยบายปี 2563 ณ เบลมอนท์ วิลเลจเขาใหญ่
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน และ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จึงขอให้ทราบโดยทั่วกัน ส่วนกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารเพิ่มเติม