หน้าหลัก > บทความ > ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เพิ่มความมั่นใจให้ธุรกิจของคุณ
22
ส.ค.
2561
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เพิ่มความมั่นใจให้ธุรกิจของคุณ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เพิ่มความมั่นใจให้ธุรกิจของคุณ
              เพิ่มความมั่นใจในการขนส่งสินค้าด้วยประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางบกหรือทางอากาศ กรมธรรม์จะคุ้มครองสินค้านำเข้าส่งออกและตัวเรือตลอดเส้นทางจากภัยอันตรายหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจสร้างความเสียหายแก่สินค้าของคุณ อย่างเช่น ภัยทางทะเล อัคคีภัยและการโจรกรรมต่างๆ เพียงมีประกันขนส่งคุ้มครอง ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลายจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

              “ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ ประกันภัยที่จะช่วยประกันความเสียหายแก่เรือ ทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีการขยายความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางบกและอากาศด้วย”

ผู้ที่สามารถเอาประกันได้คือผู้ที่มีสิทธิ์ส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกัน เช่น เจ้าของสินค้า ผู้รับขนส่งหรือเจ้าของเรือเอง เรียกได้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าขณะที่เกิดความเสียหายย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องสินไหมทดแทนนั่นเอง
 

ประเภทของประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

 

1. ประกันภัยสินค้า

  • ประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

คุ้มครองความเสียหายสินค้าหรือทรัพย์สินตลอดเส้นทางระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ครอบคลุมทุกการขนส่งทั้งทางเรือ เครื่องบินพาณิชย์ และพัสดุไปรษณีย์
 

  • ประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
คุ้มครองความเสียหายสินค้าหรือทรัพย์สินตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางเรือ หรืออากาศยาน เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ  รถเทรลเลอร์ และเครื่องบินพาณิชย์ เป็นต้น

**หมายเหตุ : ประกันภัยสินค้าจะคุ้มครองภัยที่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันเลือกซื้อความคุ้มครองเท่านั้น

 

2. ประกันภัยตัวเรือ

คุ้มครองความเสียหายของโครงสร้างเรือ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ

  • ประเภทเครื่องจักร : เครื่องจักรที่ทำให้เรือเคลื่อนที่ ด้วยพลังงานร้อนหรือพลังงานเย็นก็ตาม
  • ประเภทไม่มีเครื่องจักร : ประกอบด้วยโครงสร้างของเรือ อุปกรณ์หรือสัมภาระต่างๆ
 

3. ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ประกันภัยอีกประเภทที่เหมาะแก่ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยในกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อสินค้าในระหว่างการขนส่ง หรือในกรณีที่ขนส่งสินค้าล่าช้า เป็นต้น
 

ประกันภัยทางทะเลและขนส่งช่วยคุ้มครองภัยอะไรบ้าง ?

 

          1) คุ้มครองภัยทางทะเล

ภัยทางทะเล อย่างเช่น พายุ มรสุมทะเล ที่ทำให้เรือจม การชนกันระหว่างเรือ หรือเรือชนเข้ากับหินโสครกและเรือเกยตื้นต่างๆ

          2) การทิ้งของลงทะเล

เกิดจากภัยต่างๆ ที่ทำให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยทิ้งทรัพย์สินหรือสินค้าลงทะเลเพื่อให้เรือมีน้ำหนักเบาลง
 

          3) คุ้มครองอัคคีภัย

ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ยกเว้นเกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันเองหรือการลุกไหม้ของสินค้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
 

          4) คุ้มครองการโจรกรรม ​

ในกรณีที่เกิดการโจรกรรมอย่างรุนแรง โดยใช้กำลังในการช่วงชิง อย่างเช่น โดนปล้นโดยกลุ่มโจรสลัด
 

          5) การทุจริตจากคนเรือ ​

เกิดจากการกระทำโดยเจตนากลั่นแกล้งของคนเรือเอง ทั้งนายเรือหรือลูกเรือที่สร้างความเสียหายแก่สินค้าหรือทรัพย์สินและที่สำคัญการกระทำนั้นๆ ต้องปราศจากการรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์ด้วย
 

เงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครอง A B C

 

          เงื่อนไขการคุ้มครองทั่วไปส่วนใหญ่มักยึดตามเงื่อนไขความคุ้มครองการขนส่งสินค้าของประเทศอังกฤษ ที่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการสินค้านำเข้าส่งออก  ธนาคาร หรือตัวแทนพิจารณาสินไหมทดแทนในประกันขนส่งสินค้าทางทะเล โดยกำหนดเงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครองแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งกำหนดความเสี่ยงตามลำดับดังต่อไปนี้
 

  • The Institute Cargo Clauses ‘A’  

ให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำหนดข้อยกเว้นบางประเภทไว้ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องแสดงให้เห็นว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจริงโดยมิได้เจตนา
 
  • The Institute Cargo Clauses ‘B’

ระบุภัยที่คุ้มครองและข้อยกเว้นไว้อย่างชัดเจน สาเหตุการสูญเสียสินค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 
  • The Institute Cargo Clauses ‘C’

คล้ายกับ ICC B ที่มีการระบุภัยที่ต้องการให้คุ้มครองและข้อยกเว้นไว้อย่างชัดเจนแต่จะให้ความคุ้มครองที่แคบกว่า

          และนี่คือประกันภัยทางทะเลและขนส่งที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางตลอดจนปลายทาง สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่งสินค้านำเข้าส่งออกหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย http://thaipat.co.th/Products/Marine-Cargo.aspx บริการประกันภัยที่หลากหลายให้คุณเลือกคุ้มครอง
 
Share to Twitter