หน้าหลัก > บทความ > "บ้านน้ำท่วม" ทำไงดี ประกันอัคคีภัยคุ้มครองไหม?
20
ก.ย.
2562
"บ้านน้ำท่วม" ทำไงดี ประกันอัคคีภัยคุ้มครองไหม?
"บ้านน้ำท่วม" ทำไงดี ประกันอัคคีภัยคุ้มครองไหม?
          บ้านน้ำท่วมทำอย่างไรดี ? เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน จากอิทธิพลของพายุ ดินโคลนถล่มและสภาพอากาศแปรปรวนต่างๆ  ยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี เรียกได้ว่าเป็นอุทกภัยที่วิกฤตอย่างมากในรอบ 40 ปี เลยก็ว่าได้ สาเหตุคือได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุลและคาจิกิทำให้ฝนตกหนักเป็นเวลานาน อีกทั้งแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลแม่น้ำสายหลักของภาคอีสานที่ไหลมาบรรจบกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมหลายพื้นที่นั่นเอง 

          อุทกภัย ใครว่าเป็นเรื่องไกลตัว หนึ่งในภัยธรรมชาติที่มีโอกาสเกิดขึ้น สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้ สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่บนพื้นที่เสี่ยง ยิ่งจำเป็นต้องหาตัวช่วยในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นั่นก็คือประกันบ้านหรือประกันอัคคีภัย ก่อนที่จะหาว่าประกันอัคคีภัยที่ไหนดี มาดูกันก่อนว่า “หากบ้านแสนสุขของคุณถูกน้ำท่วม ประกันจะช่วยคุ้มครองหรือไม่ ?” ไทยพัฒนาประกันภัยมีคำตอบ
 

ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

6 ความคุ้มครองหลัก

1. ไฟไหม้ : ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ การเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่ต่างๆ
     - ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดจากไฟไหม้  
     - ไม่ให้ความคุ้มครองไฟไหม้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งทางตรงและทางอ้อม 
     - ไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันจากการลุกไหม้ขึ้นเองรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการทำกรรมวิธีที่ใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้งใดๆ

2. ฟ้าผ่า : ให้ความคุ้มครองกรณีฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะฟ้าผ่า

3. การระเบิดทุกชนิด : ตัวอย่างเช่น การระเบิดจากแก๊สที่ใช้สำหรับทำให้เกิดแสงสว่างหรือใช้ประโยชน์สำหรับการอยู่อาศัย เป็นต้น
    - ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว

4. ภัยจากยานพาหนะ : ให้คุ้มครองภัยจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ อย่าง ช้าง ม้า วัว ควาย

5. ภัยจากอากาศยาน : ให้ความคุ้มครองภัยจากอากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เช่น จรวดและยานอวกาศ (แต่ไม่รวมจรวดที่เป็นอาวุธ) เป็นต้น

6. ภัยจากน้ำ : ในที่นี้หมายถึงน้ำที่เกิดจากการปล่อยการรั่วไหล การล้นของน้ำจากท่อหรือถังน้ำ เครื่องปรับอากาศ ทั้งทำความร้อนและความเย็น รวมถึงน้ำฝนที่ไหลเข้ามาเนื่องจากที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหาย เช่น หลังคา หน้าต่าง ประตู ช่องลม และท่อน้ำต่างๆ 
    - ไม่รวมภัยน้ำท่วมที่เป็นภัยธรรมชาติ


หากคุณซื้อทุนประกันสูงสุดที่ 1,000,000 บาท และบ้านที่คุณรักเกิดความเสียหายอย่างน้อย 1 ใน 6 ภัยคุ้มครองหลักข้างต้น ประกันอัคคีภัยจะให้ความคุ้มครองภายในวงเงินที่คุณซื้อไว้คือ 1,000,000 บาท ซึ่งคุณสามารถระบุได้ว่าจะให้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินภายในเท่าไหร่ เช่น สิ่งปลูกสร้าง 800,000 บาท และเฟอร์นิเจอร์  200,000 บาท เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า
 

บริษัทประกันภัยทั่วไปจะมีความคุ้มครองเสริม 4 ความคุ้มครองดังนี้

1. ภัยน้ำท่วม
น้ำท่วมจากภัยธรรมชาติ หรือ อุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ไหลล้นออกมาจากแม่น้ำหรือเขื่อน น้ำท่วมที่เกิดจากพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม 

2. ภัยจากลมพายุ

3. ภัยแผ่นดินไหว

ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อีกทั้งภัยที่เกิดจากคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ทั้งนี้ยังรวมถึงน้ำท่วมที่มีสาเหตุมาจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดด้วย 
    - ไม่ให้ความคุ้มครองหากเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดจากวัตถุที่ตกจากอวกาศ

4. ภัยจากลูกเห็บ
จะได้รับความคุ้มครองเมื่อทั้งน้ำฝน น้ำค้างที่แข็งตัวและหิมะ รวมถึงทรายหรือฝุ่นละอองที่เข้าผ่านไปในตัวบ้าน 

สำหรับความคุ้มครองเสริม 4 ภัยธรรมชาติ บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะคุ้มครองภายในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท อย่างเช่น บริษัทไทยพัฒนาที่กำหนดวงเงินอยู่ที่ 20,000 บาท แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ไม่เกินวงเงินสูงสุด 50,000 บาท นั่นเอง
 

บ้านน้ำท่วม1-(1).jpg


คำถาม : บ้านน้ำท่วม ประกันภัยบ้านหรือประกันอัคคีภัยจะช่วยคุ้มครองหรือไม่ ?


ตอบ : ประกันอัคคีภัย 6 ความคุ้มครองหลัก จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ รวมถึงไม่คุ้มครองภัยธรรมชาติอื่นๆ อย่างลมพายุ แผ่นดินไหวและลูกเห็บ นอกเสียจากคุณจะซื้อความคุ้มครองเสริมที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติรวมถึง ภัยน้ำท่วม

          การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะใช้เวลาภายใน 15 วันทำการ หลังจากมีการลงนามรับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดค่าเสียหายที่ตกลงกันไว้และส่งเอกสารให้แก่บริษัทประกันภัยแล้ว (ระยะเวลาอาจล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์) โดยใช้เอกสารประกอบดังต่อไปนี้

•    หนังสือเรียกร้องสินไหมทดแทน 
•    สำเนาบัตรประชาชน 
•    สำเนาทะเบียนบ้าน
•    ใบเสนอราคาหรือใบเสร็จค่าซ่อมแซมจากผู้รับเหมา ที่จะช่วยประเมินความเสียหาย
•    ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ : หากความเสียหายไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่เกิดจากบุคคลภายนอก จะต้องมีหนังสือยอมรับผิดของบุคคลภายนอกด้วย

และนี่คือคำตอบสำหรับ "บ้านน้ำท่วม" ทำไงดี ประกันอัคคีภัยคุ้มครองไหม? หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนรักบ้านหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านและทรัพย์สินของคุณ สำหรับผู้ที่สนใจประกันอัคคีภัยและยังไม่รู้ว่าประกันอัคคีภัยที่ไหนดี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaipat.co.th/Products/Property.aspx  ไทยพัฒนาประกันภัย ประกันอัคคีภัยที่คุณสามารถเลือกทุนประกันได้หลายระดับตามความต้องการ

 
Share to Twitter