หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ของเรา > ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

เราให้บริการประกันภัยรถยนต์ครบวงจร มีให้เลือกหลากหลายความคุ้มครองเพื่อสอดคล้องกับการใช้รถและถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีความชำนาญด้านนี้มากที่สุด สิ่งที่เราเน้นคือ การบริการสินไหมทดแทนที่มีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรมมากที่สุด

Tabs

ประเภท 1

คุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด
 • คุ้มครองรถประกัน ชน/สูญหาย/ไฟไหม้
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก
 • สามารถเพิ่มหรือลดทุนตามความต้องการ
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.

ประเภท 2

คุ้มครองคู่กรณี + รถเราหาย/ไฟไหม้
 • คุ้มครองรถประกัน กรณีรถสูญหาย/ไฟไหม้
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก
 • สามารถเพิ่มหรือลดทุนตามความต้องการ
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ขม.

CAR PLUS 3+

คุ้มครองรถเขา รถเรา
 • ชีวิต/ร่างกาย คู่กรณี ฿500,000/คน
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.
 • ซ่อมรถประกัน ฿100,000-200,000

ราคา6,500บาท

COMBO PLUS 2+

คุ้มครองรถเขา รถเรา + รถหาย/ไฟไหม้
 • ชีวิต/ร่างกาย คู่กรณี ฿500,000/คน
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.
 • ซ่อมรถประกัน ฿100,000-200,000
 • รถประกันสูญหาย/ไฟไหม้ ฿100,000-200,000

ราคา7,500บาท

3 SURE

ราคาพิเศษสุดๆ!!! คุ้มครองคู่กรณี
 • ชีวิต/ร่างกาย คู่กรณี ฿500,000/คน
 • ทรัพย์สิน คู่กรณี ฿600,000
 • ค่ารักษาพยาบาล ฿50,000/คน

ราคา1,999บาท

3 STAR

คุ้มครองคู่กรณี + ฟรี!ช่วยเหลือรถเสีย
 • ชีวิต/ร่างกาย คู่กรณี ฿500,000/คน
 • ทรัพย์สิน คู่กรณี ฿1,000,000
 • ค่ารักษาพยาบาล ฿100,000/คน
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.

ราคา2,400บาท

พ.ร.บ.

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • บาดเจ็บคุ้มครองไม่เกิน ฿80,000/คน
 • เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ฿500,000/คน
 • สูญเสียอวัยวะ ฿200,000-300,000/คน
 • ประกันภัยที่ต้องมีก่อนการต่อภาษี

ราคา645บาท

สุดเวิร์ค 3+

คุ้มครองรถเขา รถเรา + รถพลิกคว่ำตกถนน
 • ชีวิต/ร่างกาย คู่กรณี ฿500,000/คน
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.
 • ซ่อมรถประกัน ฿100,000-200,000

ราคา6,999บาท

สุดเวิร์ค 2+

คุ้มครองรถเขา รถเรา + รถพลิกคว่ำตกถนน
 • ชีวิต/ร่างกาย คู่กรณี ฿500,000/คน
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.
 • ซ่อมรถประกัน ฿100,000-200,000
 • รถประกันสูญหาย/ไฟไหม้ ฿100,000-200,000

ราคา7,999บาท