หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ของเรา > ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เมื่อท่านต้องรักษาตัวจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เราขอเสนอแผนคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษา เช่น ค่ายา ค่าห้อง ค่าหมอ ฯลฯ อีกทั้งยังชดเชยเงินทดแทนจำนวนหนึ่งสำหรับกรณีเสียชีวิตหรือพิการ ด้วยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท อีกทั้งยังสามารถเป็นสวัสดิการประกันภัยสำหรับพนักงานในองค์กรของท่านได้อีกด้วย

Tabs

SILVER

คุ้มครองเสียชีวิต แบบประหยัด
 • คุ้มครองสูงสุด ฿50,000
 • คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา240บาท

GOLD

คุ้มครองเสียชีวิต แบบเพิ่มทุน
 • คุ้มครองสูงสุด ฿100,000
 • คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา380บาท

PEARL

คุ้มครองเสียชีวิต + บาดเจ็บ แบบประหยัด
 • คุ้มครองสูงสุด ฿50,000
 • ค่ารักษาพยาบาล ฿5,000
 • คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา450บาท

DIAMOND

คุ้มครองเสียชีวิต + บาดเจ็บ แบบเพิ่มทุน
 • คุ้มครองสูงสุด ฿100,000
 • ค่ารักษาพยาบาล ฿10,000
 • คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา720บาท

PLATINUM

คุ้มครองเสียชีวิต + บาดเจ็บ แบบเต็มที่
 • คุ้มครองสูงสุด ฿200,000
 • ค่ารักษาพยาบาล ฿20,000
 • คุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ราคา1,200บาท